Welcome Deepstambh

-: Wel-Come to DeepstambhIndia.org :-
Search           Show All
 
 Scheme NameDepartmentLocation NameDays RequiredRemark
SID 551 CHANGE OF ADDRESS... परिवहन विभाग जिल्हा 15
स्थावर मालमत्ता एजंट नोंदणी ... महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण महानगरपालिका ३०
आधार कार्ड मध्ये बदल करणे ... Unique Identification Authority of India महानगरपालिका १५
नवीन आधार कार्ड काढणे ... Unique Identification Authority of India महानगरपालिका ३०
अन्न व औषध परवाना नूतनीकरण... अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग जिल्हा 30
अन्न व औषध परवाना नोंदणी ... अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग जिल्हा 30
अन्न परवाना नोंदणी ... अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग जिल्हा 30
पासपोर्ट नूतनीकरण ... परराष्ट्र विभाग महानगरपालिका 30
शिकाऊ वाहन परवाना ... परिवहन विभाग जिल्हा 30
नवीन पासपोर्ट काढणे ... परराष्ट्र विभाग महानगरपालिका 30
SID 541 लग्न नोंदणी प्रमाणपत्र ... ग्राम विकास विभाग गाव-ग्रामसेवक 5
तक्रार निवारण प्रणाली - ग्रामीण ... Grievance Redressal जिल्हा 21
तक्रार निवारण प्रणाली - ग्रामीण ... Grievance Redressal उप - विभाग 21
तक्रार निवारण प्रणाली - ग्रामीण ... Grievance Redressal तालुका 21
तक्रार निवारण प्रणाली - ग्रामीण ... Grievance Redressal गाव-ग्रामसेवक 21
तक्रार निवारण प्रणाली ... Grievance Redressal महानगरपालिका 21
तक्रार निवारण प्रणाली ... Grievance Redressal नगरपालिका 21
SID 538 Permission for cutting or transplanting the trees coming in the work of proposed Application... कृषी विभाग जिल्हा 0
SID 537 शेतकऱ्याकडील कृषी उत्पादनांची थेट खरेदी करण्यासाठी लायसन्स मिळण्यासाठी अर्ज... कृषी विभाग जिल्हा 0
SID 536 व्यापारी म्हणून कर्म करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तिला परवाना देण्यासाठी अर्ज... कृषी विभाग जिल्हा 0
SID 535 रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम शेतीसाठी लाभार्थ्याने द्यावयाचा अर्जाचा नमुना... कृषी विभाग जिल्हा 0
SID 534 खाजगी बाजार व शेतकरी ग्राहक बाजार यांना परवाना देण्यासाठी अर्ज... कृषी विभाग जिल्हा 0
SID 533 केंद्रीय रेशीम सीडीपी बाबत अनुदाना बाबत नमुना अर्ज... कृषी विभाग जिल्हा 0
SID 532 केंद्र पुरस्कृत CDP or CPP अनातर्गत कीटक संगोपन साहित्य पुरवठा योजना... कृषी विभाग जिल्हा 0
SID 531 संयुक्त संमतीपत्र... पर्यावरण विभाग जिल्हा 0
12345678910...
DONATE

Rural Developmemt Program